POVODŇOVÝ PLÁN obce Suchovršice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/000625/2014; ze dne 06. 03. 2014
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/3970; ze dne 11. 02. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trutnov
Č. j.: KŘ 46/14; ze dne 07. 04. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 12. 2015
offline verze 17. 12. 2015
digitalizovaná verze 17. 12. 2015
databáze POVIS 17. 12. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i