POVODŇOVÝ PLÁN obce Tasov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM005811/2015-219/Ro; ze dne 02. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/000497/2015; ze dne 19. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/9917/2015 /2200/2015-vrano; ze dne 22. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2014
offline verze 31. 10. 2014
digitalizovaná verze 31. 10. 2014
databáze POVIS 31. 10. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i