POVODŇOVÝ PLÁN obce Třebosice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/13/27518; ze dne 11. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubic - Odboř životního prostředí - Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/66972/13/SI; ze dne 08. 01. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 11. 2014
offline verze 10. 11. 2014
digitalizovaná verze 10. 11. 2014
databáze POVIS 10. 11. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i