POVODŇOVÝ PLÁN obce Turovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM001363/2012-219/Ro; ze dne 01. 02. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MMPr/031310/2013 ; ze dne 03. 03. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 12. 2012
offline verze 11. 12. 2012
digitalizovaná verze 11. 12. 2012
databáze POVIS 10. 12. 2012
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i