POVODŇOVÝ PLÁN obce Tvrdonice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-6192/2018/5419; ze dne 07. 06. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/002556/2018; ze dne 11. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí
Č. j.: MUBR 102106/2018; ze dne 01. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 05. 2018
offline verze 31. 05. 2018
digitalizovaná verze 31. 05. 2018
databáze POVIS 31. 05. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i