POVODŇOVÝ PLÁN obce Uhřínov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/001671/2015; ze dne 23. 04. 2015
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM021215/2015-219/Ro; ze dne 24. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziřící, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/37264/2015 /5291/2015-vrano; ze dne 24. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 03. 2017
offline verze 31. 03. 2017
digitalizovaná verze 31. 03. 2017
databáze POVIS 31. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i