POVODŇOVÝ PLÁN města Uničov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-41994/2020/5419; ze dne 19. 11. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUV 12556/2020 ŽP; ze dne 07. 12. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 11. 2023
offline verze 28. 11. 2023
digitalizovaná verze 28. 11. 2023
databáze POVIS 28. 11. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i