POVODŇOVÝ PLÁN města Uničov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-9054/2018/5419; ze dne 08. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUV 8968/2018 ŽP; ze dne 13. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 06. 2018
offline verze 05. 06. 2018
digitalizovaná verze 05. 06. 2018
databáze POVIS 05. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i