POVODŇOVÝ PLÁN obce Velký Týnec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM33453/2015-219/Ju; ze dne 31. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, odbor ochrany
Č. j.: SMOL/215233/2015/OCHR/Fal; ze dne 14. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 03. 2022
offline verze 24. 03. 2022
digitalizovaná verze 24. 03. 2022
databáze POVIS 24. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i