POVODŇOVÝ PLÁN obce Verměřovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/11959; ze dne 06. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001846/2015; ze dne 05. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZE)
Č. j.: MUZBK-11326/2015/OBR; ze dne 27. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 10. 2020
offline verze 27. 10. 2020
digitalizovaná verze 27. 10. 2020
databáze POVIS 27. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i