POVODŇOVÝ PLÁN obce Věžky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM5979/2017-419/Ju; ze dne 28. 02. 2017
Lesy České republiky, s. p. - ST OP Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/000562/2017; ze dne 01. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany vod a prostředí
Č. j.: MeUKM/231/9/015257/2017/02/Vod; ze dne 09. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 11. 2020
offline verze 27. 11. 2020
digitalizovaná verze 27. 11. 2020
databáze POVIS 27. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i