POVODŇOVÝ PLÁN obce Vilémov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín
Č. j.: POH/41613/2017-2/301100; ze dne 04. 10. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rumburk - odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
Č. j.: OŽP/6578-18/3707-12/lat; ze dne 15. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 03. 2023
offline verze 29. 03. 2023
digitalizovaná verze 29. 03. 2023
databáze POVIS 29. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i