POVODŇOVÝ PLÁN obce Višňová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/34048; ze dne 10. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Č. j.: MUF3286/2014/OSUZP/20/Hd; ze dne 14. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 03. 2020
offline verze 31. 03. 2020
digitalizovaná verze 31. 03. 2020
databáze POVIS 31. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003220.00393
end _require8.0E-50.00401
starting _initRouter2.0E-50.00402
finishing _initRouter0.047640.05167
starting init0.004560.05623
finishing init0.056890.11312
starting postDispatch0.021330.13445
finishing postDispatch0.795160.92962
finish1.0E-50.92963