POVODŇOVÝ PLÁN obce Voděrady u Rychnova nad Kněžnou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodi Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/037054; ze dne 25. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MURK-OVŽP-27298/2019-4881/2019-Kř; ze dne 18. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 08. 2019
offline verze 30. 08. 2019
digitalizovaná verze 30. 08. 2019
databáze POVIS 30. 08. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003570.00426
end _require8.0E-50.00434
starting _initRouter1.0E-50.00435
finishing _initRouter0.049910.05426
starting init0.004530.05879
finishing init0.056670.11547
starting postDispatch0.024710.14018
finishing postDispatch0.839140.97932
finish2.0E-50.97934