POVODŇOVÝ PLÁN městyse Vojnův Městec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/44511; ze dne 12. 11. 2018
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR953/005637/2018; ze dne 06. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou- Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/2066/18/VM/1; ze dne 24. 01. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 01. 2023
offline verze 31. 01. 2023
digitalizovaná verze 31. 01. 2023
databáze POVIS 31. 01. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i