POVODŇOVÝ PLÁN města Votice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR954/000541/2020; ze dne 31. 01. 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-15552/2020/460; ze dne 28. 02. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Č. j.: 10115/2020/VÝST-Br; ze dne 23. 03. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 08. 2019
offline verze 14. 08. 2019
digitalizovaná verze 14. 08. 2019
databáze POVIS 25. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i