POVODŇOVÝ PLÁN obce Vranová Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Moravy
Č. j.: LCR0009482/2018; ze dne 26. 02. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM11185/2018-419/Ju; ze dne 19. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMT 15595/2018; ze dne 17. 05. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 03. 2018
offline verze 06. 03. 2018
digitalizovaná verze 06. 03. 2018
databáze POVIS 06. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i