POVODŇOVÝ PLÁN obce Vrdy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/32330; ze dne 20. 08. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Čáslav, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚ/15992/2018; ze dne 27. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 06. 2018
offline verze 25. 06. 2018
digitalizovaná verze 25. 06. 2018
databáze POVIS 25. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i