POVODŇOVÝ PLÁN obce Záříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy s. p.
Č. j.: PM5815/2017-419/Ju; ze dne 06. 04. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUKM/231/66/028258/2017/02/Vod; ze dne 24. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 04. 2020
offline verze 29. 04. 2020
digitalizovaná verze 29. 04. 2020
databáze POVIS 29. 04. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i