POVODŇOVÝ PLÁN obce Záříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM5815/2017-419/Ju; ze dne 06. 04. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUKM/231/66/028258/2017/02/Vod; ze dne 24. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 07. 2021
offline verze 13. 07. 2021
digitalizovaná verze 13. 07. 2021
databáze POVIS 13. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i