POVODŇOVÝ PLÁN města Žatec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/17738/2018-2/301100; ze dne 15. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Č. j.: MUZA 30175/2018-231/18/Hr; ze dne 07. 09. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 03. 2018
offline verze 22. 03. 2018
digitalizovaná verze 22. 03. 2018
databáze POVIS 22. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i