POVODŇOVÝ PLÁN obce Zbraslavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/000010/2018; ze dne 30. 01. 2018
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 15395/2018-460; ze dne 19. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kutná Hora - Odbor životního prostředí
Č. j.: MKH/037950/2018; ze dne 01. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 09. 2022
offline verze 06. 09. 2022
digitalizovaná verze 06. 09. 2022
databáze POVIS 06. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i