Radar bouřky

Aktuální snímek sloučené radarové informace z České radarové sítě CZRAD (z radarů Brdy-Praha a Skalky). Nejsou-li data z některého radaru dostupná, je neviditelná oblast vyznačena šedou barvou.
 

 

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ]. Při nízké intenzitě srážek (cca 0.1 mm/h a méně) se často nejedná o srážky dopadající na zem. Naopak při vysokých intenzitách nad cca 100 mm/h se často nejedná o tak silné srážky, ale spíše to svědčí o přítomnosti krup, které odráží radarové vlny nejsilněji.
 
Občas jsou na radarových snímcích úzké barevné výseče (paprsky) falešných "odrazů". Nejedná se o detekci srážkové oblačnosti, ale o rušení radarových měření zařízeními pro bezdrátové poskytování internetu. Intenzita těchto "odrazů" často měření od měření kolísá (cca mezi 4 - 30 dBZ), někdy i mizí
 

zpět
02.03.2018, Ond