Srážkoměry - Slavkov u Brna

Heršpice

Srážkoměrná stanice je umístěna na obecním vodojemu asi 0,8 km jih od intravilánu obce Heršpice. Stanice je ve správě obce.

Lovčičky

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodojemu VaK Vyškov na západ od intravilánu obce Lovčičky v lokalitě Nad Pastouškou. Majitelem a provozovatelem stanice je obec Lovčičky.