Srážkoměry - Jičín

Žlunice

Srážkoměrná stanice je umístěna v obci Žlunice u hlavní silnice II. třídy č. 280. Provozovatelem stanice je Povodí Labe, státní podnik. Stanice měří teplotu vzduchu a úhrn srážek.