Srážkoměry - Moravské Budějovice

Jemnice

Srážkoměrná stanice se nachází v ulici Na Podolí v blízkosti silničního mostu přes vodní tok Želetavka. Stanice je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Moravské Budějovice

Srážkoměrná stanice se nachází v centru města Moravské Budějovice v lokalitě Dolní park. Stanici spravuje ČHMÚ.