Srážkoměry - Pacov

Vintířov

Srážkoměrná stanice v povodí dolní Vltavy, ve správě Povodí Vltavy, státní podnik