Srážkoměry - Rokycany

Hrádek

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna v areálu ZŠ Hrádek, který je majetkem obce Hrádek. Srážkoměr je ve správě obce Kamenný Újezd. Srážkoměr je určen pro celoroční měření, protože zde dochází k záplavám i v zimním období.

Liblín

Srážkoměr ČHMÚ (pobočka Plzeň) se nachází při pravém břehu Berounky u mostu silnice II. třídy č. 232.

VD Klabava

Srážkoměrná stanice se nachází na katastru obce Rokycany, pod hrází vodního díla Klabava.

Zbiroh, Švabín (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ČHMÚ (pobočka Plzeň) se nachází na pozemku č. p. 31.