Srážkoměry - Rokycany

Hrádek

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna v areálu ZŠ Hrádek, který je majetkem obce Hrádek. Srážkoměr je ve správě obce Kamenný Újezd. Srážkoměr je určen pro celoroční měření, protože zde dochází k záplavám i v zimním období.

Liblín

Srážkoměr ČHMÚ (pobočka Plzeň) se nachází při pravém břehu Berounky u mostu silnice II. třídy č. 232.

VD Klabava

Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Vltavy, státní podnik a nachází se na katastru obce Rokycany, pod hrází vodního díla Klabava.

Zbiroh, Švabín (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ČHMÚ (pobočka Plzeň) se nachází na pozemku č. p. 31.