Srážkoměry - Trutnov

Batňovice

Srážkoměrná stanice obce Batňovice je umístěna na střeše obecního úřadu. Provozovatelem je Obec Batňovice.

Dolní Albeřice

Srážkoměrná stanice Dolní Albeřice se nachází blízko č. p. 27 v Dolních Albeřicích na přemostění přes Albeřický potok. Provozovatelem stanice je Akademie věd České republiky.

Horní Albeřice

Srážkoměr se nachází v Horních Albeřicích v blízkosti budovy infocentra č. p. 46. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Horní Maršov.

Horní Lysečiny NEFUNKČNÍ

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části Horních Lysečin na mostní konstrukci přes Lysečinský potok. Provozovatelem stanice je Akademie věd České republiky.

Horní Maršov u Úpy

Srážkoměrná stanice Horní Maršov u Úpy se nachází na břehu řeky u budovy obecního úřadu. Provozovatelem stanice je Akademie věd České republiky.

Jívka - MIMO PROVOZ

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce na zahradě obecního úřadu č. p. 42.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Jívka.
PROVOZ JE NA DOBU NEURČITOU ZASTAVEN.

Malé Svatoňovice

Srážkoměrná stanice obce Malé Svatoňovice je umístěna na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec Malé Svatoňovice.

Radvanice (OÚ)

Srážkoměrná stanice obce Radvanice se nachází na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec  Radvanice.

Suchovršice

Srážkoměrná stanice obce Suchovršice je umístěna na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec Suchovršice.

Velké Svatoňovice

Srážkoměrná stanice obce Velké Svatoňovice je umístěna na budově obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec Velké Svatoňovice.