Srážkoměry - Žamberk

Bystřec

Automatický srážkoměr ve správě obce Bystřec umístěný na střeše obecního úřadu.

Dlouhoňovice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na sloupu elektrického vedení u požární nádrže na parcele č. 2127 (k. ú. Dlouhoňovice). Stanice je ve správě obce Dlouhoňovice.

Mistrovice

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 200cm2 ve správě obce Mistrovice umístěný na budově tělocvičny.

 

Srážkoměrná stanice města Žamberk

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 500 cm2 je umístěn na střeše garáží MP Žamberk. Srážkoměr je ve správě města Žamberk.

Suchý vrch

Automatický srážkoměr je umístěn v areálu Kramářovy chaty na Suchém vrchu (995 m n. m.). Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Těchonín

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 200 cm2 je umístěn na střeše skladu u budovy obecního úřadu. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Letohrad.

Žamberk (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části katastrálního území města Žamberk v těsné blízkosti vodního díla Nový rybník. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.