Nalezené hladinoměry
Nalezené srážkoměry

Výsledky fulltextového vyhledávání

Důležité kontakty - Vyškov Drnovice Drnovice 27, 683 04 Drnovice 725 116 646 Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Ivanovice
Odtokové poměry - Vyškov Drnovice Drnůvka 4,3 propustek u č.p. 251 Drnovice Drnůvka 4,9 Mostek u č.p. 719 Habrovany
Výtah z povodňového plánu - Vyškov Drnovice, Luleč, Rostěnice-Zvonovice a Vojenský újezd Březina, případně správce Vodního díla Opatovice SO ORP Vyškov
Správci vodních toků - Vyškov Drnovice, Luleč, Vyškov   Vodní tok Pytlácký potok Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-044, 4-12-02-045 ID toku
Charakteristika zájmového území - Vyškov Drnovice Podbřežice Drysice Podivice Habrovany Podomí Hlubočany Prusy-Boškůvky Hoštice-Heroltice Pustiměř Hvězdlice Račice-Pístovice