Nalezené hladinoměry
Nalezené srážkoměry

Výsledky fulltextového vyhledávání

Důležité kontakty - Vyškov Drnovice Drnovice 27, 683 04 Drnovice 725 116 646 Vybavení technikou Sbor dobrovolných hasičů Ivanovice
Odtokové poměry - Vyškov Odtokové poměry Vodní toky Haná v ř. km 18,481 – 35,278 (od hranic krajů
Výtah z povodňového plánu - Vyškov Drnovice, Luleč, Rostěnice-Zvonovice a Vojenský újezd Březina, případně správce Vodního díla Opatovice SO ORP Vyškov
Správci vodních toků - Vyškov Drnovice, Luleč, Vyškov Vodní tok Pytlácký potok Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-044, 4-12-02-045 ID toku
Důležité kontakty - Křtěnov Drnovice 516 472 434 / 606 729 840 / sedos@sedos.cz Pytle na písek REO Ostrava