POVODŇOVÝ PLÁN obce Drnovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM3198/2017-419/Ju; ze dne 27. 01. 2017
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/000066/2017; ze dne 02. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: DMBO 9869/2017; ze dne 19. 06. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 09. 2022
offline verze 14. 09. 2022
digitalizovaná verze 14. 09. 2022
databáze POVIS 14. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i