Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa bydliště (neveřejná) Telefon (veřejný) Mobil (neveřejný)
Petr Jansa předseda PK (starosta) 412 589 801
Ing. Tomáš Reichelt tajemník MÚ 602 660 780
Bc. Andrea Kulíková místostarostka 412 589 802
Zdeněk Šlinský velitel MP 775 088 156
Ing. Pavel Košnar ředitel Služeb města, p. o. 412 589 815
Stanoviště hlásné povodňové služby se nachází na MÚ Benešov nad Ploučnicí. Svolání a řízení pracovníků úřadu a Služeb města zajišťuje tajemník MÚ. Řízení technického zabezpečení a přepravy osob při evakuaci zajišťuje místostarosta města. Vyrozumění obyvatel o konkrétních situacích, zajišťování veřejného pořádku a zajišťování součinnosti při evakuaci obyvatel zajišťuje velitel městské policie. Koordinaci hlásné povodňové služby provádí povodňová komise města, za koordinaci je zodpovědný předseda povodňové komise.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce
Adresa bydliště (neveřejná) Telefon (veřejný) Mobil (neveřejný)
Zdeněk Šlinský velitel MP 775 088 156
František Buchta velitel JSDH 607 560 993


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Kontaktní osoba Adresa Telefon Mobil
(neveřejný)
Služby města Dopravní prostředky Pavel Košnar Náměstí míru 1, Benešov nad Ploučnicí 412 589 815
JSDH Dopravní prostředky Miroslav Buchta Čapkova 477, Benešov nad Ploučnicí
(garáže z Nerudovy ulice)
412 586 303,
412 586 222
Stavební firma Těžká mechanizace Michal Antonišin U Skládky 687, Benešov nad Ploučnicí 412 586 546,
412 586 355


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace a náhradního ubytování evakuovaných osob na území města Benešov nad Ploučnicí

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon
(neveřejný)
Ubytovací kapacita
Tělocvična Sokolský vrch 276, Benešov nad Ploučnicí Lenka Žáková 100
Základní Škola Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí Mgr. Jakub Zelený - ředitel 120

 

Ohrožující objekty

Kontaktní informace k ohrožujícím objektům

Objekt Adresa / umístění Kontakt (neveřejný)
ČOV Benešov nad Ploučnicí Objekt leží mezi náhonem (vlévá se do Ploučnice) a Ploučnicí
Českolipská č. p. 223 Budova leží na levém břehu Ploučnice před náhonem do průmyslové oblasti
Českolipská č. p. 224 a 225 Budovy leží v náhonu, který se následně vlévá do Ploučnice
Českolipská (parcela č. 1373) - MVE Průmyslový objekt se nachází na pravém břehu Ploučnice za koupalištěm
Objekty u č. p. 288 Objekt se nachází na náhonu pod ČOV

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontakt Telefon
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. -
Oblastní závod Ústí nad Labem
Masarykova 368,
400 10 Ústí nad Labem
vodárenský dispečink 840 111 111,
601 267 267
Dovoz pitné vody bude zajištěn prostřednictvím cisteren a balené vody od běžných dodavatelů.

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami (nacházejí se mimo záplavové území)

Subjekt Adresa Telefon
TESCO Supermarket Děčínská č.e. 246, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 724 529 799
Restaurace U Jelena Nám. Míru 10, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 722 633 667
Potraviny - Večerka Čapkova 15, 407 22 Benešov nad Ploučnicí --
Můjobchod - Minimarket U Haika Dvořákova 694, 407 22 Benešov nad Ploučnicí --
Potraviny Československé armády 459, 407 22 Benešov nad Ploučnicí --
Potraviny Partner Sídliště 695, 407 22 Benešov nad Ploučnicí --
Potraviny Urbanová Českolipská 408, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 603 471 416