Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Městská policie Benešov - Strážníci MP dle směny Masarykovo nám. 100 156
David Znamenáček MěÚ Benešov
Karel Baštář - Velitel JSDHO  
Petr Čeněk - Velitel družstva  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Městská policie Benešov - Strážníci MP dle směny Masarykovo nám. 100 156
David Znamenáček MěÚ Benešov
Karel Baštář - Velitel JSDHO  
Petr Čeněk - Velitel družstva  
Pavel Tomeš - Správce Konopišťského rybníka  

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
1x Mitsubishi L 200,
Tatra 805 + 1x požární stříkačka 8 (PS 8)
SDH Bedrč    Has. Zbrojnice Bedrč 14     Karel Baštář
1x Minipytlovací zařízení + 1000 ks pytlů,
1x Kalové čerpadlo Heron,
1x Elektrické čerpadlo Mast,
1x Motorová Pila HQ, 1x Mot. Pila s přísluš.
Město Benešov Has. Zbrojnice Bedrč 14 Karel Baštář
1x Nissan Double CAB  SDH Úročnice     Has. Zbrojnice Úročnice 7       Petr Čeněk
1x Da 12 A 30, 1x požární stříkačka 12 (PS 12),
1x Kalové čerpadlo Heron,
1x Plovoucí čerpadlo Honda,
1x Motorová pila Stihl
Město Benešov    Has. Zbrojnice Úročnice 7 Petr Čeněk

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Benešov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba

Telefon

Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Jiráskova Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Jiráskova 888, Benešov Mgr. Milena Prášková - ředitelka 200 200
ZŠ Dukelská Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Dukelská 1818, Benešov PaedDr. Hana Procházková - ředitelka 200  200

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
BILLA spol. s.r.o Vnoučkova 1699, Benešov 317 711 073
Kaufland ČR v.o.s. Červené Vršky 2217, Benešov 317 723 555
PENNY Market s.r.o. Čechova 2126, Benešov 800 202 220
Pekárny Benea s.r.o. Křižíkova 1529, Benešov 317 763 541

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VHS Benešov, a.s. Černoleská 1600, 256 01 Benešov Ing., MBA Petr Konečný 840 205 206