POVODŇOVÝ PLÁN města Benešov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 41603/2017-PVL; ze dne 27. 07. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR026103/2017; ze dne 12. 07. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Benešov - Odbor životního prostředí
Č. j.: VOD.231-58026/2017; ze dne 31. 08. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 08. 2019
offline verze 16. 08. 2019
digitalizovaná verze 16. 08. 2019
databáze POVIS 16. 08. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i