Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

Úsekový technik:
Ing. Zdeněk Hadaš, tel.: 725 130 134

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok, který je delší než 0,5 km. Jeho správou je pověřeno Povodí Moravy, s. p.

Vodní tok Dobrčický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 093
ID toku: 10186686