POVODŇOVÝ PLÁN obce Dobrčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM 043749/2017 - 419/To; ze dne 11. 08. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MMPr/107467/2017/KRIZ/Hu; ze dne 22. 08. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 11. 2020
offline verze 27. 11. 2020
digitalizovaná verze 27. 11. 2020
databáze POVIS 27. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i