Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe, s. p.

Správce: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Závod: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:  Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Vodní tok: Jalový potok
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 03 – 02 – 012/014
ID toku: 10185432

 

Vodní tok: Desná (po soutok s Lubenským potokem)
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 03 – 02 – 024
ID toku: 10100200