Hladinoměry - Karlovarský

Františkovy Lázně (bezejmenný tok)
Františkovy Lázně (Slatinný potok)
Lomnice (Lomnický potok)

Hlásný profil kategorie C Lomnice (Lomnický potok) se nachází na opěrné zídce u mostní konstrukce v ř. km 2,776 na sever od obecního úřadu obce Lomnice. Hlásný profil sestává pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je obec Lomnice.

Oloví (Svatava)

Hlásný profil kategorie C Oloví (Svatava) se nachází na mostě přes vodní tok Svatava nedaleko obecního úřadu obce Oloví. Součástí hlásného profilu je pouze ultrazvukové hladinoměrné čidlo. Provozovatelem hlásného profilu je obec Josefov.

Sekerské Chalupy (Kosový potok)

Hlásný profil kategorie C Sekerské Chalupy, Kosový potok je bez automatického hladinoměru, jsou zde stanoveny stupně povodňové aktivity a vyznačené barevnými pruhy. Stupně měřeny od spodní hrany mostovky - viz foto. Povodňová komise obce Stará Voda předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňové komisi obce Valy a Velká Hleďsebe a příslušnému ORP (Mariánské Lázně).

Stará Voda (Bahnitý potok)

Hlásný profil C1 je vybudován na Bahnitém potoku v obci Stará Voda. Tlakový měřič vodní hladiny je umístěn na vtokové části mostku před obecním úřadem. Povodňová komise obce Stará Voda předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňové komisi obce Valy a Velká Hleďsebe a příslušnému ORP (Mariánské Lázně).

Svatava (Svatava)

Hlásný profil kategorie A Svatava (Svatava) se nachází cca 100 m pod silničním mostem v obci Svatava na levém břehu vodního toku Svatava. Hlásný profil je složen z automatického hladinoměrného čidla a vodoměrné latě. Provozovatelem hlásného profilu je Povodí Ohře Chomutov.

VD Skalka (Ohře)

Hladinoměr kategorie A se nachází ve městě Cheb na toku Ohře pod vodním dílem Skalka u železničního mostu na pravém břehu. Profil je ve správě Povodí Ohře Chomutov, které poté odesílá data dalším uživatelům. SPA jsou platné od VD Skalka po ústí Odravy do Ohře.

Žírovice (Stodolský potok)
Žlutice (Střela)

Hlásný profil se nachází na mostě přes Střelu k lokalitě Lomnice (nad ČOV). Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat.