Srážkoměry - Karlovarský

Citice

Srážkoměrná stanice Citice se nachází se na levém břehu vodního toku Ohře v intravilánu obce Citice. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek a je ve vlastnictví podniku Povodí Ohře, s. p.

Heřmanov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice provozovaná ČHMÚ, pobočka Plzeň, se nachází v 407 m n. m. na jihozápadním okraji intravilánu obce Heřmanov.

Klínovec

Srážkoměrná stanice ČHMÚ Plzeň

Lomnice

Srážkoměrná stanice se nachází v severozápadní části katastru obce Lomnice na sloupu nízkého napětí. Srážkoměrná stanice je nevyhřívaná, to znamená, že slouží k měření srážek pouze ve vegetačním období. Srážkoměrná stanice je provozována obcí Lomnice.

Luby

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu města Luby. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek a je provozována Povodím Ohře s. p.

Mariánské Lázně - vodárna
Nové Sedlo

Srážkoměrná stanice se nachází na budově městského úřadu Nové Sedlo v jižní části města. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek a je provozována městem Nové Sedlo.

Šindelová (Obora)

Srážkoměrná stanice se nachází v území obce Šindelová. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek a je ve vlastnictví ČHMÚ Plzeň.

VD Horka

Srážkoměrná stanice se nachází na kopci nedaleko vodního díla Horka v území obce Nový Kostel. Srážkoměrná stanice měří celoroční srážeky. Jejím majitelem a provozovatelem je  Povodí Ohře, státní podnik.

VD Jesenice

Srářkoměrná stanice se nachází severně od vodního díla Jesenice ve svahu na pravém břehu řeky Odravy v katastrálním území obce Tuřany. Jedná se o srážkoměr s celoročním sběrem dat. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Ohře, státní podnik.

VD Skalka

Srážkoměr je umístěn jižně od vodního díla Skalka v zastavěné části města Cheb na budově bytového domu. Srážkoměr je celoroční a automaticky odesílá data, jeho majitelem a provozovatelem je Povodí Ohře, státní podnik.

Žlutice

Automatický celoroční srážkoměr města Žlutice je umístěn na střeše panelového domu na ul. Pod Strání, č. p. 501.