Hladinoměry - Olomoucký

Bedihošť (Valová)

Hlásný profil kat. C je umístěn na pěší lávce vedle silničního mostu č. 434-001 mezi obcemi Bedihošť a Hrubčice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starostové obcí Hrubčice a Bedihošť.
Profil je ve správě obce Bedihošť a monitoruje jej hlídková služba obce.

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok)

Hladinoměrná stanice Černý potok - Drátovna se nachází na přemostění přes Černý potok (levostranný přítok Červenohorského potoka). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Červenohorský potok)

Hladinoměrná stanice Červenohorský potok - Drátovna se nachází na přemostění přes Červenohorský potok (levostranný přítok řeky Bělá). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Hladinoměrná stanice Bělá - Koliba kat. C ve správě obce Bělá pod Pradědem se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Bělkovice-chaty (Trusovický potok)

Hladinoměr kategorie C je umístěn ve vzdálenosti cca 2 km nad intravilánem obce. Konkrétně je čidlo instalováno na most č. 44436-1, na komunikaci lemující Trusovický potok. Provozovatelem hladinoměru je obec Bělkovice-Lašťany. Vodoměrná stanice předává data s dostatečným předstihem a zároveň její měření zohledňuje většinu přítoků Trusovického potoka, které v současnosti nejsou hladinovým čidlem v Horní Loděnici pokryty. 

Beňov (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Beňov je vybudována na mostní konstrukci nad tokem Moštěnka na konci obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Beňov. Obec dále varuje obce Horní Moštěnice a Říkovice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Blatec H1 (Morávka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy) na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Blatec (Morava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Moravu, na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Bohuňovice - ČOV (Trusovický potok)

Hlásný profil kat. C Bohuňovice - ČOV (Trusovický potok) se nachází na mostku vedoucí přes Trusovický potok v jihozápadní části obce Bohuňovice. Vlastníkem a provozovatelem profilu je město Olomouc. Profil je vybavený hladinoměrným čidlem s online přenosem a možností zasílání varovných sms zpráv. 

Bouzov (Třebůvka)

Hladinoměrné čidlo kat. C je umístěno na mostní konstrukci přes Třebůvku na silnici směrem k m. č. Bezděkov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Loštice, které se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Litovel).

Brníčko (Loučka)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci na místní komunikaci v obci Brníčko. Provozovatelem je LVS MR Postřelmovsko. V případě zvýšených vodních stavů je varována obec Lesnice, která se nachází níže na toku a také příslušné ORP (Zábřeh).

Bukovice (Losinka)

Ultrazvukové hladinoměrné čidlo se nachází na mostě mezi ulicemi Zadní a Bukovickou u č. p. 275. Jedná se o hlásný profil kat. C. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Místní část Bukovice dále varuje obec Velké Losiny, které se nachází pod místní částí na toku Losinka a ORP Šumperk. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Citov (Morávka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Citov je vodočetná lať, která se nachází na betonové mostní konstrukci v intravilánu obce Citov u  objektu koupaliště, naproti zámku.

Čechy pod Kosířem (Český potok)

Profil kategorie C je umístěn na mostu přes Český potok, na křižovatce ulice nám. Svobody a Komenského. Provozovatelem je obec Čechy pod Kosířem. Obec dále varuje obec Stařechovice, která se nachází na toku pod obcí a zároveň příslušné ORP (Prostějov).

Černá Voda (Černý potok)

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Černý potok v obci Černá Voda. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Černá Voda. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým orgánům obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Černá Voda.

Česká Ves (Bělá)

Hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou je umístěno u silničního mostu v ulici Jesenická (na hranici katastrálního území České Vsi a Jeseníku). Profil  kat. C ve správě obce Česká Ves monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Česká Ves (Bělá) - vodočet

Vodočetná lať místa vizuální kontroly je umístěna u mostu přes řeku Bělou v Makarenkově ulici. Vodočet monitoruje hlídková služba obce. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Dědinka (Dědinkovský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu č. 444413-1 v obci Troubelice, v obecní části Dědinka u č. p. 11. Staničení hlásného profilu je 4,8 ř. km. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou barevně vyznačeny na betonové zdi mostu. Provozovatelem je obec Troubelice.

Dluhonice (Bečva)

Hlásný profil kat. A leží ve městě Přerov v místní části Dluhonice u transformátorové stanice MEZ na pravém břehu Bečvy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Lipník nad Bečvou - ústí do Moravy. Profil je ve správě ČHMÚ Ostrava.

Dobrčice (Dobrčický potok)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Dobrčice je vybudována na mostu přes Dobrčický potok na konci obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dobrčice. Obec dále varuje obec Říkovice, která se nachází níže na toku Dobrčického potoka a příslušné ORP (Přerov).

Dolní Morava (Morava)

Hladinoměr kat. C je umístěn na silničním mostě v přilehlé části jižně od obce Dolní Morava. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Malá Morava. Obec Malá Morava, která je provozovatelem dále varuje město Hanušovice, které se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Šumperk). Provozovatelem hladinoměru je obec Malá Morava.

Držovice (Romže)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu v ulici Olomoucká, v blízkosti fotbalového hřiště. Hladinoměr kategorie C je ve správě Města Prostějov.

Dřevohostice (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městyse Dřevohostice je umístěna na mostu na konci městyse na toku Moštěnka. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Dřevohostice. Městys dále varuje obce Turovice a Domaželice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Dub nad Moravou (Mlýnský náhon)

Hlásný profil kat. C ve správě městyse Dub na Moravou se nachází  u zahrádky Podmolíkových č. p. 471 Tučapy. Uvedené místo je v těsné blízkosti Mlýnského náhonu a počáteční míra  je na betonové patce.

Dub nad Moravou (Morava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městysu Dub nad Moravou se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou Úřady městysů Dub nad Moravou a Brodek u Přerova a OÚ Kokory. Městys dále varuje obce Věrovany, Citov a Císařov a město Tovačov, které jsou tokem ohrožovány. Dále městys informuje příslušné ORP (Olomouc).

Habartice (Krupá)

Hladinoměr kategorie B se nachází na pravém břehu Krupé u silnice č. 446 ve směru na Staré Město pod Sněžníkem. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Hanušovice

Hladinoměr na mostě ev.č. 446-037, provozovaný ČHMÚ. 

Hlubočky H1 (Bystřice)

Hladinoměrná stanice kat. C Hlubočky H1 se nachází na přemostění přes řeku Bystřici, v místní části Hrubá Voda. Provozovatelem je obec Hlubočky.  Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hlubočky. Obec dále varuje město Velká Bystřice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Hlubočky H2 (Bystřice)

Hladinoměrná stanice Hlubočky H2 se nachází na přemostění přes řeku Bystřici, v místní části Hlubočky. Provozovatelem je obec Hlubočky. Profil  kategorie C monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hlubočky. Obec dále varuje město Velká Bystřice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Hlubočky H3 (Bystřice)

Most v místní části Hlubočky - Dukla nedaleko vrátnice je využíván jako pomocný hladinoměr kat. C. Není zde instalované hladinoměrné čidlo, pouze jsou označeny hodnoty SPA na instalovaném vodočtu. Provozovatelem je obec Hlubočky.

Horní Loděnice (Trusovický potok)

Hladinoměr kategorie C je umístěn v obci Horní Loděnice na Trusovickém potoce, na pravém břehu na mostní konstrukci u č. p. 34. Provozovatelem stanice je obec Horní Loděnice.

Hoštejn (Březná)

Hlásný profil kat. B na toku Březná se nachází v Hoštejnu. Profil je umístěn 700 m nad ústím do Moravské Sázavy u silničního mostu přes Březnou směrem na Drozdovskou Pilu, levý břeh. Platnost SPA je od mostu na silnici Cotkytle - Jedlí po ústí do Moravské Sázavy. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Hrabišín (Loučka)

Vodoměrná stanice s vodočetnou latí je vybavena manometrickou sondou. Stanice kategorie C je umístěna v severovýchodní části obce  u č.p. 98 na mostku přes vodní tok Loučku. 

Hrabišín (Loučka_2)

Hlásný profil kategorie C se nachází u č.p. 192 u Pluskalů. Je umístěn ve formě barevných značek na mostě přes Loučku. 

Hustopeče nad Bečvou (Loučský p.)

Hladinoměr kat. C (ve správě městyse) je umístěn na Loučském potoce na ulici Chmelník a J. V. Choraze pod bytovými domy. Profil monitoruje hlídková služba městyse, hladinoměr automaticky přenáší data a zasílá varovné SMS zprávy předsedovi a místopředsedovi povodňové komise.

Hustopeče nad Bečvou, Poruba (Mřenka)

Hlásný profil kat. C (ve správě ORP Hranice) se nachází na povodní straně betonového mostu pod místní komunikací. Hladinu sleduje hlídková služba městyse, která předává informace hlásné službě. Město dále varuje obce Milotice nad Bečvou a ORP Hranice ležící níže na toku Bečvy, do které se Mřenka vlévá.

Hynkov (Morava)

Hlásný profil kategorie B je ve správě Magistrátu města Olomouce. Profil je umístěn na levém břehu vodohospodářského uzlu Hynkov - jez.

Chromeč (Morava)

Hladinoměrné čidlo ve správě LVS MR Postřelmovsko je umístěné na mostní konstrukci silnice I/11 přes řeku Moravu u obce Chromeč. Obec dále varuje obec Lesnice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Zábřeh).

Jeseník (Bělá)

Hladinoměr kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází ve městě Jeseník, na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu na ulici Karla Čapka.

Jeseník (Kalvodka)

Hlásný profil se nachází nad vtokem do zaklenutí potoka u domu č.p. 441 na levém břehu. Platnost SPA: Jeseník-pod lázněmi.

Jeseník (Vrchovištní potok)

Hlásný profil se nachází nad silničním mostem 453-004 na levém břehu Vrchovištního potoka. Platnost SPA: Jeseník-Dětřichov

Jez Bolelouc (Morava)

Místo pro sledování vodních stavů (vodočetná lať) se nachází na jezu v Bolelouci na řece Moravě.

Jindřichov (Branná)

Hlásný profil kategorie A se nachází v obci Jindříchov, pod mostem přes Brannou do místní části Rakousko, pravý břeh.

Klopotovice (Blata)

Hlásný profil kat. B se nachází ve východní části obce u mostu č. 43516-1 na pravém břehu vodního toku Blata. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: celý vodní tok Blata. Profil je ve správě ČHMÚ Brno.

Kojetín 1 - most Dr. Šíleného (Morava)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části intravilánu města Kojetín, východně od Kempu Kojetín na mostě Dr. Šíleného. Profil je osazen vodočetnou latí a kontroluje jej povodňová komise města Kojetín, která podle stavu na vodočtu rozhoduje mj. o uzavření uzavíratelného propustku na Grechtu.
Provozovatelem profilu je město Kojetín.

Kokory (Olešnice)

Hlásný profil kategorie B se nachází v obci Kokory u lávky pro pěší, pod kostelem na pravém břehu. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Platnost SPA je stanovena pro úsek toku Penčice až ústí Olešnice do Moravy.

Konice (Romže)

Vodoměrná stanice je umístěna v sousední obci Konice v části Křemenec na návodní straně mostu ve spodní části obce přes tok Romži. Provozovatelem hlásného profilu je obec Stražisko.

Kouty nad Desnou - Annín (Hučivá Desná)

Ultrazvukové hladinoměrné čidlo na Hučivé Desné se nachází na železo-betonovém mostě u Půra. Jedná se o hlásný profil kat. C. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u objektu č. p. 17 v místní části Annín. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Velké Losiny a obce Rapotín a Vikýřovice, které se nachází na toku Desné pod obcí a ORP Šumperk. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Kouty nad Desnou (Desná)

Hlásný profil kategorie B Kouty nad Desnou (Desná) je umístěn pod turistickým mostkem poblíž parkoviště u Pohádkového lesa. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Lašťany (Trusovický potok)

Hladinoměr kategorie C se nachází v obci Bělkovice-Lašťany, na lávce, jež vede přes Trusovický potok k obecnímu koupališti. Provozovatelem je obec Bohuňovice. Profil monitoruje hlídková služba obce Bělkovice-Lašťany. Profil je vybavený automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. 

Lesnice (Loučka)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostku na místní komunikaci přes Loučku na okraji obce. Obec Lesnice dále varuje obec Leština, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Zábřeh).

Lipová (Bystřička)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Lipová je vybudována na mostě přes Bystřičku u hlavní silnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Lipová. Obec dále varuje městys Dřevohostice a obce Turovice, Domaželice, které se nachází níže na toku Bystřičky a příslušné ORP (Přerov).

Lipová-lázně (Staříč)

Hlásný profil se nachází 5 m nad mostem do lázní na pravém břehu. Platnost SPA: Lipová-lázně, Jeseník

Lipová-Lázně (Staříč) C15

Hlásný profil kat. C ve správě obce Lipová-Lázně se nachází 15 m nad mostkem k Lázeňskému vrchu, na levém břehu u domu č. p. 265. Platnost SPA Lipová-lázně, Jeseník.

Líšná (Líšenka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Líšná se nachází na potoce Líšenka na ř. km 0,85. Je vybaven vodočetnou latí, na které je vyznačen III. SPA (červenou barvou).

Lobodice (Morava)

Hlásný profil kat. C je umístěn východně od intravilánu na mostě pod soutokem vodního toku Blata s Moravou. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
SPA jsou platné pro úsek: od hlásného profilu po soutok s vodním tokem Valová. Profil je ve správě obce Lobodice a monitoruje jej hlídková služba obce.

Loštice (Třebůvka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází u silnice II/635 na mostní konstrukci přes tok Třebůvka v ř. km 4,900.

Loučany (Šumice)

Hladinoměrná stanice Loučany (Šumice) se nachází na mostním objektu č. 449-045 přes vodní tok Šumice, na parcelním čísle 603/10. Provozovatelem stanice je obec Loučany. Platnost SPA od hlásného profilu po obec Těšetice.

Loučná nad Desnou - Rejhotice (Desná)

Ultrazvukové hladinoměrné čidlo na Desné se nachází na mostě mezi č. p. 54 a 162 v místní části Rejhotice. Jedná se o hlásný profil kat. C. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Velké Losiny a obce Rapotín a Vikýřovice, které se nachází na toku Desné pod obcí a ORP Šumperk. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Lupěné (Moravská Sázava)

Hladinoměr se nachází v obci Lupěné u zastávky ČD 50 m pod železničním mostem přes Moravskou Sázavu na pravém břehu řeky.

Lužice (Sitka)

Hladinoměrné čidlo obce se nachází na mostu přes tok Sitka (ř. km 10,05). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starosta obce Mgr. Jaroslav Žaluda  a velitel SDH Milan Soldán. Obec dále varuje obec Štěpánov a také informuje příslušné ORP (Šternberk).

Majetín - Malý podjezd

Hlásný profil kat. C (pozorovací místo) Majetín - Malý podjezd, který provozuje obec Majetín, se nachází na území obce Majetín u ČOV. Jedná se o podjezd pod tratí ČD. Měření probíhá od shora dolů.

Majetín - most (Olešnice)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Majetín se nachází na hranici území obce Majetín a městyse Brodek u Přerova. Jedná se o  most přes Olešnici na silnici III. třídy Majetín – Brodek u Přerova, kde probíhá měření od spodní pohledové strany mostu (odshora dolů).

Majetín - Velký podjezd

Místo pozorování vodních stavů Majetín - Velký podjezd se nachází na území obce Majetín za č. p. 134. Jedná se o podjezd pod tratí ČD. Měření probíhá od shora dolů pod nosníky římsy mostu. Hlásný profil kategorie C provozuje obec Majetín

Mikulovice (Bělá)

Hladinoměr kat. A se nachází na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Milotice nad Bečvou (Milotický potok)

Hlásný profil kat. C (ve správě ORP Hranice) se nachází pod mostem na silnici č. I/35/. Hladinu sleduje hlídková služba města, která předává informace hlásné službě. Město dále varuje obec Milotice a ORP Hranice.

Mírov (Mírovka)

Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes Mírovku v obci Mírov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje město Mohelnice a příslušné ORP (Mohelnice).

Moravičany (Morava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ se nachází pod železničním mostem na trati Olomouc - Praha na levém břehu Moravy.

Moravičany (Třebůvka)

Hladinoměrné čidlo ve správě obce Moravičany je umístěno na mostní konstrukci silnice R35 na toku Třebůvka nad intravilánem obce. Profil kat. C monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje příslušné ORP (Mohelnice).

Moravský Beroun (Čabová)

Hlásný profil kat. C Moravský Beroun, Čabová se nachází na posledním mostku nad obcí (ř. km 2,825). Hladinoměr je umístěn přímo v toku na kolmé stěně mostu. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Provozovatelem profilu je město Moravský Beroun.

Mostkovice, Hloučela

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na přemostění přes Hloučelu v Mostkovicích (Stichovice). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.

Mostkov (Oskava)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodním cípu katastrálního území obce Mostkov na mostě (č. 44631-5) směrem k Dolní Libině. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí s vyznačenými SPA.
SPA jsou platné pro úsek: od hlásného profilu po soutok s Mladoňovským potokem. Provozovatelem profilu je obec Libina.

Němčice nad Hanou (Žlebůvka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostě přes Žlebůvku, zhruba 2,5 km protiproudně od centra města. Hladinoměr je ve správě města Němčice nad Hanou.

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s. p. v městské části Nové Sady na levém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Litovel - soutok s Bečvou. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Olšany u Prostějova (Blata)

Hlásný profil se nachází na severovýchodě obce, na silničním mostě v obecní části Karlov. Jedná se o profil kategorie C, provozovatelem profilu je obec Olšany u Prostějova.

 

Ondrášov - Moravský Beroun (Bystřice)

Hlásný profil kat. C Ondrášov - Moravský Beroun, Bystřice se nachází na mostku u č. p. 5 a 6 (ř. km 44,19). Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Provozovatelem profilu je město Moravský Beroun.

Otaslavice (Brodečka)

Hlásný profil kategorie B Otaslavice (Brodečka) je ve správě ČHMÚ Brno. Nachází se pod mostem přes řeku Brodečka, na levém břehu, kousek od obecního úřadu. 

Poznámka: Reálné hodnoty výšky vodní hladiny na toku Brodečka jsou o 1 m nižší než zobrazuje graf na odkazu Aktuální stav hladiny. Tuto korekci nastavení provedl ČHMÚ. SPA mají tedy také výšku vodní hladiny o 1 m níže.

Otaslavice_VÚ (Brodečka)

V rámci projektu je instalována jedna vodoměrná stanice s vodočetnou latí na vodním toku Brodečka. Vodoměrná stanice vybavená manometrickou sondou je umístěna na pozemku Vojenského újezdu Březina, konkrétně v místě s GPS souřadnicemi 49°23'8.26"S, 17° 2'39.68"V.

Otonovice (Valová)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu č. 4341‐1 přes tok Valová v místní části obce Hrubčice -­ Otonovice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starostové obcí Hrubčice a Bedihošť.
Profil je ve správě obce Hrubčice a monitoruje jej hlídková služba obce.

Petrov nad Desnou - Terezín 8. HP (Desná)

V Petrově nad Desnou v místní části Terezín se na mostě u Modlitebny nachází hlásný profil kat. C, Petrov nad Desnou - Terezín 8. HP (Desná). Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje SDH a PK Petrov nad Desnou. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Písečná (Bělá)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Písečná. Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostě přes Bělou u č. p. 118. Přibližně 150 m protiproudně se nachází na středovém pilíři mostu pod lékárnou vodočetná lať.

Podolí (Podolský potok)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Podolí je umístěna na mostě přes Podolský potok nedaleko obecní kapličky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Podolí. Obec dále varuje obce Horní Moštěnice a Beňov, které se nachází níže na toku Podolského potoka a příslušné ORP (Přerov).

Polkovice (Valová)

Hlásný profil kat. B se nachází u silnice č. II/435 směrem na Oplocany na pravém břehu vodního toku Valová. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. 
SPA jsou platné pro úsek: celý vodní tok Valová. Profil je ve správě ČHMÚ Brno.

Postřelmov (Morava)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na lávce přes Moravu v jihovýchodní části obce Postřelmov. Obec dále varuje obec Lesnice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Zábřeh).

Prostějov (Hloučela)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu na ulici Vrahovická. Hladinoměr kategorie C je ve správě Města Prostějov.

Prusy (Moštěnka)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ se nachází v místní části Prusy pod mostem, na pravém břehu. Platnost SPA je stanovena pro úsek toku Prusy - ústí do Moravy.

Přáslavice (Vrtůvka)

Hladinoměrná stanice kat. C se nachází na mostě přes vodní tok Vrtůvka v severovýchodní části správního obvodu obce.  Provozovatelem je obec Přáslavice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv je Obecní úřad Přáslavice. Obec dále varuje město Velká Bystřice, obec Mrsklesy a ORP Olomouc.

Přerov - C1 lávka (Bečva)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Přerov je vybudována na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je magistrát města Přerov. Město dále varuje obce níže na toku Bečvy a příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C2 železniční lávka (Bečva)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Přerov je vybudována na mostní konstrukci železniční tratě přes tok Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je magistrát města Přerov. Město dále varuje obce níže na toku Bečvy a příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C3 Penčice (Olešnice)

Hladinoměrná stanice kat. C města Přerov (Penčice) je vybudována na mostní konstrukci přes tok Olešnice v městské části Penčice. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C4 (Strhanec)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Přerov je vybudována na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Strhanec nedaleko soutoku s Bečvou. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje příslušné ORP (Přerov).

Radkova Lhota (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Radkova Lhota je umístěna na lávce za obcí. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Radkova Lhota. Obec dále varuje obec Radkovy a městys Dřevohostice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Radkovy (Dolnonětčický potok)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Radkovy se nachází na toku Dolnonětčický potok na ř. km 2,67. Je umístěno na kovové konstrukci zábradlí betonového mostu, který se nachází u obce Bezuchov. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Radkovy, informace předává povodňovým orgánům městysu Dřevohostice a ORP Přerov.

Radkovy (Moštěnka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Radkovy se nachází přímo v obci Radkovy v profilu mostu na toku Moštěnka (ř.km 27,3). Hlásný profil je osazen vodočetnou latí, která slouží zejména pro vizuální kontrolu zvýšených vodních stavů v obci Radkovy. Přibližně 1 km nad tímto profilem se nachází hladinoměr s automatickým odesíláním dat - Radkova Lhota (Moštěnka).

Rapotín (Holubí potok)

Hlásný profil kategorie C na Holubím potoce na pomezí obcí Rapotín a Vikýřovice, sloužící k vizuální kontrole a vyhlašování SPA. Provozovatelem je obec Rapotín.

Rapotín (Losinka)

Hlásný profil kategorie C na Losince na mostě č. 44-031 v obci Rapotín, sloužící k vizuální kontrole a vyhlašování SPA. Provozovatelem je obec Rapotín.

Rapotín (Rejchartický potok)

Hlásný profil kategorie C na Rejchartickém potoce na mostě 11-095, sloužící k vizuální kontrole a vyhlašování SPA. Provozovatelem je obec Rapotín.

Raškov (Morava)

Hladinoměr ve správě ČHMÚ Ostrava je umístěn u silnice Hanušovice - Ruda n. M. v osadě Raškov na pravém břehu Moravy.

Rohle (bezejmenný tok)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci na místní komunikaci u č. p. 69. Profil kat. C monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Rohle.

Senice na Hané (Blata)

Hladinoměrná stanice obce Senice na Hané - Blata se nachází na mostní konstrukci v centrální části obce před Obecním úřadem Senice na Hané.

Senice na Hané - Cakov (Blata)

Hladinoměrná stanice obce Senice na Hané - Cakov - Blata se nachází v místní části Cakov na mostní konstrukci přes tok Blata.

Sklené (Malá Morava)

Hladinoměr je umístěn na silničním mostě v místní části Malá Morava - Sklené. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Malá Morava. Obec Malá Morava, která je provozovatelem, dále varuje město Hanušovice, které se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Šumperk).

Skorošice (Skorošický potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Skorošický potok v Horních Skorošicích. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Skorošice. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány měst Žulová, Vidnava, obcí Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Skorošice.

Sléhův mlýn, Mlýnský náhon

Pozorovací místo Sléhův mlýn, Mlýnský náhon se nachází na území obce Majetín na pravostranném náhonu Olešnice. Měření probíhá od dna koryta Mlýnského náhonu. Hlásný profil kategorie C provozuje obec Majetín.

Smržice - u hřbitova

Hladinoměrná stanice kategorie C ve správě obce Smržice se nachází na ulici Šamanovská v lokalitě u hřbitova, která je ohrožená extravilánovými splachy. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS.

Smržice - ulice Blíšťka (Český potok)

Hladinoměrná stanice kategorie C ve správě obce Smržice se nachází na vodním toku Český potok na lávce na ulici Blíšťka. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS.

Smržice - ulice Koupelky (Český potok)

Hladinoměrná stanice kategorie C ve správě obce Smržice se nachází na vodním toku Český potok na lávce vedle silničního mostu na ulici Koupelky. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS.

Sobotín (Merta)

Na území obce Sobotín se na Mertě nachází hlásný profil kat. C (staničení ř. km 4,000 – hladinoměrné čidlo s přenosem dat). Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Sobotín - Rudoltice 7. HP (Klepáčovský potok)

V části obce Sobotín - Rudoltice se na mostu (soutok Rudoltického a Klepáčovského potoka u nemovitostí č. p. 107 a 133) nachází hlásný profil kat. C, Sobotín 7. HP C (Klepáčovský p.). Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně provádí jednotka SDH a PK Sobotín. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Stará Červená Voda (Červený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Červený potok v obci Stará Červená Voda u č.p. 11. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Stará Červená Voda. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Stará Červená Voda.

Staré Město (Krupá)

Hlásný profil kategorie B ve Starém Městě ve formě ultrazvukové sondě na mostě ev.č. 44646-2. 

Stařechovice (Český potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě u ČOV pod obcí Čechy pod Kosířem. Hlásný profil sleduje hlídková služba a informace o SPA předává ORP Prostějov a obcím po toku. Provozovatelem je obec Stařechovice.

Stražisko (Romže)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ Brno. Profil je umístěn u silnice Stražisko - Ptenský Dvorek na pravém břehu.

Sudkov H3 (Křivecký potok)

Hladinoměrné čidlo umístěné na mostní konstrukci na Křiveckém potoce.

Sudkov 1a (Desná)

Hladinoměrné čidlo se nachází v obci Sudkov.  Čidlo je umístěné před omezovacím objektem na toku Desné. Provozovatelem stanice je LVS MR Postřelmovsko. 

Sudkov 1b (Desná)

Hladinoměrné čidlo se nachází v obci Sudkov. Čidlo je umístěné za omezovacím objektem na toku Desné. Provozovatelem stanice je LVS MR Postřelmovsko.

Sudkov 2 (obtok ochranné hráze)

Hladinoměrné čidlo umístěné na obtoku ochranné hráze kolem obce Sudkov. Provozovatelem stanice je LVS MR Postřelmovsko. 

Svatoplukova - Moravský Beroun (Důlní p.)

Hlásný profil kat. C Svatoplukova - Moravský Beroun, Důlní p. se nachází na ocelové lávce ř. km 2,74. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Provozovatelem profilu je město Moravský Beroun.

Svésedlice (Beroňka)

Pomocný hlásný profil (kat. C) je umístěn na mostu v blízkosti obecního úřadu. Není zde instalované hladinoměrné čidlo, pouze se zde orientačně odhadují SPA.

Štarnov (Aleš)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Štarnov se nachází na mostě přes vodní tok Aleš (Domašovský p.) v jihovýchodní části zastavěného území obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je starosta obce Štarnov. Obec o vývoji stavu hladiny informuje příslušné ORP (Šternberk).

Štěpánov (Oskava)

Hlásný profil kategorie C je ve správě obce Štěpánov. Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na návodní straně silničního mostu nad obcí, poblíž místní části obce Liboš - Krnov. Úsek platnosti SPA je od hlásného profilu po místní část obce Benátky.

Šternberk (Sitka)

Vodočetná lať města Šternberka se nachází na Uničovské ulici poblíž č.p. 582/12 na vodním toku Sitka (ř. km 13,2).

Šumperk (Desná)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází na pravém břehu řeky Desné v Šumperku směrem k Novému Malínu, nedaleko železničního mostu.

Teplice nad Bečvou (Bečva)

Hlásný profil kat. A na toku Bečva se nachází v Teplicích nad Bečvou. Profil je umístěn v areálu lázní Teplice n. Bečvou, cca 400 m nad lávkou pro pěší, levý břeh. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava. SPA jsou platné pro úsek: Valašské Meziříčí - Lipník nad Bečvou.

Tovačov (Morava)

Hlásný profil kat. C se nachází východně od Křenovského rybníka na mostě přes řeku Moravu. V místě dochází k vybřežení toku a vzniku povodní v Tovačově. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
SPA jsou platné pro úsek: od hlásného profilu po soutok s Bečvou. Profil je ve správě města Tovačov.

Troubelice (Lukavice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu č. 444412-3 v obci Troubelice vedle kostela. Staničení hlásného profilu je 10,2 ř. km.

Hlásný profil je ve formě barevných značek na vnitřní straně mostu - platí menší značky v barvě zelená (1. stupeň), žlutá (2. stupeň) a červená (3. stupeň). Nula vodočtu se nachází na spodní hraně mostu. Hlásný profil je také vybaven vodočetnou latí. Provozovatelem je obec Troubelice.

Troubky (Bečva)

Hlásný profil kat. C je umístěn na východě města Tovačov na silničním mostu č. 434-008. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
SPA jsou platné pro úsek: od profilu po soutok s Moravou. Provozovatelem profilu je město Tovačov.

Troubky (místní tok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Troubky je umístěn mimo koryto toku, jedná se o samostatně umístěný vodočet s měřícím zařízením uprostřed zaplavovaného pole. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrem s přenosem dat a vodočetnou latí.

Tršice (Olešnice)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Tršice se nachází na mostě s propustkem přes Olešnici (mezi Zámeckým rybníkem a VD Tršice). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Tršice. Obec dále varuje město Přerov (místní část Penčice), které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Uničov (Oskava)

Hlásný profil kategorie B je umístěn na silničním mostě v městě Uničov, místní část Brníčko - levý břeh. Správcem je ČHMÚ Ostrava.

Vápenná-Polka (Ztracený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Ztracený potok v obci Vápenná, v části Polka, u č.p. 40. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány města Žulová a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenná.

Vápenná (Vidnávka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Vidnavku v obci Vápenná, nad obecním úřadem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná, která je i provozovatelem profilu.

VD Plumlov

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ je umístěný 100 m od hráze nádrže na levém břehu.

Velká Bystřice (Bystřice)

Hlásný profil kategorie B Velká Bystřice ve správě ČHMÚ Ostrava. Profil je umístěn na levém břehu vodního toku Bystřice, pod zahrádkářskou osadou naproti stanici ČD Velká Bystřice. 

Velká Kraš (Černý potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na levém břehu naproti koupališti v obci Velká Kraš. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava

Velké Losiny (Račinka)

Ultrazvukové čidlo se nachází na mostu přes Račinku na ulici Lázeňská poblíž budovy s č. p. 314. Jedná se o hlásný profil kat. C. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil slouží především pro výstrahu obce Velké Losiny. Obec dále informuje o vývoji ORP Šumperk. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje SDH a PK Velké Losiny. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Velký Týnec (Beroňka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Velký Týnec se nachází na přemostění přes řeku Beroňku. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou obecní úřady ve Velkém Týnci, Grygově a Majetíně. Obec dále varuje obce Grygov a Blatec, které jsou tokem ohrožovány.

Velký Újezd (LP Olešnice)

Hladinoměrná stanice kat. C (ve správě městyse) se nachází na mostku přes přítok Olešnice na severní straně městyse. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Velký Újezd. Městys dále varuje obce Daskabát a Tršice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Vernířovice (Merta)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ. Jedná se o ultrazvukovou sondu na mostě ev.č. 4501-2

Vernířovice 5. HP - horní (Merta)

Při vstupu Merty do Vernířovic se na mostě u Adamcovi zatáčky nachází (u č. p. 164) hlásný profil kat. C, Vernířovice 5. HP C (Merta), který slouží k indikaci vod vstupujících do obce od pramenů Merty z východu. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje Jednotka SDH a PK obce Vernířovice. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Vernířovice 6. HP - střed (Merta)

Ve středu obce Vernířovice se na zrekonstruovaném mostě (u č. p. 112) nachází hlásný profil kat. C, Vernířovice 6. HP C (Merta), který slouží k indikaci Merty po soutoku s Kamenitým a Ztraceným potokem. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje SDH a PK obce Vernířovice. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Vidnava (Vidnávka)

Hlásný profil se nachází pod mostem silnice č. 457 v západní části města Vidnava. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Vlaské (Morava)

Hladinoměr kat. A se nachází v obci Malá Morava, pod mostem přes Moravu na silnici Hanušovice - Malá Morava na pravém břehu řeky Moravy. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Vlčice (Třebůvka)

Hladinoměrné čidlo ve správě města Loštice je umístěno na mostě přes Třebůvku na okraji intravilánu místní části Vlčice směrem k Lošticím. Profil kat. C monitoruje hlídková služba města Loštice, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Moravičany, která se nachází na toku pod městem a také příslušné ORP (Mohelnice).

Vrbátky - Dubany (Blata)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Vrbátky se nachází na katastrálním území obce Blatec. Profil je umístěný na silničním mostě přes vodní tok Blata a neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů.

Vrbátky - propustek

Hladinoměrná stanice monitoruje propustek silniční komunikace mezi obcí Vrbátky a její částí Dubany. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS.

Vrbátky - Štětovice (Blata)

Hladinoměrná stanice kategorie C se nachází na lávce cyklostezky přes vodní tok Blata na katastrálním území Štětovice. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS.

Vrchoslavice (Haná)

Hlásný profil kategorie B se nachází na levém břehu řeky Hané v obci Vrchoslavice, nedaleko silničního mostu ev. č. 43319-2. Profil je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Zpětná klapka (Morava)

Místo pozorování vodních stavů se nachází u zpětné klapky z výustě ČOV do řeky Moravy na betonovém zdivu. Měření probíhá od horní hrany klapky po horní hranu betonového zdiva.

Zvole (Morava)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Zvole je vybudována na břehu řeky Moravy ve východní části obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obce Lukavice a Bohuslavice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Zábřeh).

Zvole (Zvolský potok)

Hladinoměrná stanice obce Zvole je vybudována na přemostění přes Zvolský potok v západní části obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zvole. Obec dále varuje obce Lukavice a Bohuslavice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Zábřeh).

Žádlovice (Podhrádek)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostku přes tok Podhrádek v Žádlovicích. Profil kat. C monitoruje hlídková služba města Loštice, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje příslušné ORP (Mohelnice).

Žulová (Stříbrný potok)

Hladinoměrná stanice se nachází přímo před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.

Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)

Hladinoměrná stanice se nachází na Stříbrném potoce pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, směrem na obec Skorošice, levý břeh. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je ČHMU Ostrava.

Žulová (Vidnávka)

Hladinoměrná stanice se nachází nad soutokem Stříbrného potoka a Vidnavky a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny a kamerou. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.

Žulová-Žlíbek (Vidnávka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na mostku přes Vidnavku v Žulové v části Žlíbek. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Žulová. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovému orgánu ORP Jeseník a povodňovým orgánům obcí Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš. Provozovatelem hladinoměru je město Žulová