Hladinoměry - Boskovice

Cetkovice (Brodecký p.)

Hladinoměrná stanice Cetkovice se nachází na přepadu vodní nádrže Vrbovec (Brodecký potok). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Jevíčko, které se nachází na toku Jevíčka pod obcí a ORP Boskovice.

Dolní Smržov (Zavadilka)

Hlásný profil je umístěn v Letovicích na mostu na komunikaci č. 36829 v městské části Dolní Smržov. Profil je vybavený ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Provozovatelem HP je město Letovice.

Křtěnov (Hodonínka)

Hladinoměr obce Křtěnov je umístěn na mostní konstrukci přes Hodonínku na severovýchodním okraji obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Křtěnov. Obec dále varuje obce Prosetín, Louka a Hodonín, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Boskovice).

LG Prostřední Poříčí (Křetínka)

Hlásný profil kat. C je umístěný nedaleko budovy obecního úřadu (č. p. 9) v jižní části obce. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.

Olešnice (Veselský potok)

Hladinoměr města Olešnice na Veselském potoku najdeme u koupaliště, pod Obecním rybníkem (ř. km 0,9). Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Olešnice. Město dále varuje obce Křtěnov, Louka a Hodonín, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Boskovice).

Skrchov (Svitava)

Hlásný profil obce Skrchov se nachází na mostní konstrukci přes Svitavu (levý břeh u Telurie). Profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými SPA a neumožňuje on-line sledování vodního stavu.

Třebětín (Třebětinka)

Hlásný profil je umístěn v Letovicích u mostu na ulici U Cihelny v městské části Třebětín. Profil je vybavený manometrickým hladinoměrem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Provozovatelem HP je město Letovice.

VD Letovice

Hlásný profil je umístěn 100 m pod hrází na levém břehu Křetínky (ř. km 2,75). Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Zbraslavec (Úmoří)

Hladinoměr kategorie C se nachází na mostě u domu č. p. 16, na pozemku 579/11, přibližně 1,5 km protiproudně od intravilánu Drnovic. Vodoměrná stanice je opatřena ultrazvukovou sondou. Součástí hlásného profilu je také vodočetná lať. Provozovatelem stanice je obec Drnovice.