Srážkoměry - Boskovice

Cetkovice

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše Obecního úřadu, Náves 168. Provozovatelem je obec Cetkovice.

Drnovice

Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr pro měření srážek ve vegetačním období s čidlem o záchytné ploše 200 cm2. Srážkoměr je umístěn na budově hasičské zbrojnice na parcele č. 224, provozovatelem je obec Drnovice.

Chlum (u Letovic)

Vyhřívaný srážkoměr města Letovice (měří tekuté i tuhé srážky) s překlápěcím člunkem, který se nachází v části města Letovice-Chlum na střeše garáže u č. p. 2. Při překročení nastavených limitů rozesílá řídící jednotka varovné SMS na předvolená čísla.

Kochov (u Letovic)

Srážkoměr města Letovice je umístěn na okraji střechy garáže. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých srážek. Přístroj měří v období březen-listopad.

Křtěnov

Automatická srážkoměrná stanice obce Křtěnov se nachází u objektu s č. p. 17.

Ludíkov

Srážkoměr je umístěný v obci Ludíkov (v horní části povodí Valchovky) na střeše přístavby OÚ Ludíkov. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem a automatickým přenosem dat. Srážkoměr měří tekuté srážky v období březen-listopad. Provozovatelem srážkoměru je obec Valchov.

Olešnice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ČHMÚ Brno se nachází na pravém břehu Hodonínky, u dětského hřiště Křtěnovská v nadmořské výšce 531 m n. m.

Skrchov

Srážkoměrná stanice je umístěná na zahradě obecního úřadu - Skrchov č. p. 19. Provozovatelem je obec Skrchov.

VD Boskovice

Stanice srážkoměru ve správě Povodí Moravy, s. p. leží u hráze VD Boskovice na toku Bělá.

VD Letovice

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s. p., se nachází na okraji lesa cca 260 m východně od koruny hráze v. n. Letovice.

Zábludov (u Letovic)

Srážkoměr města Letovice je umístěn na tyči na zahradě ve vlastnictví města v části Letovice-Zábludov. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých srážek. Přístroj měří v období březen-listopad.