Hladinoměry - Břeclav

Jevišovka (Jevišovka)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C se nachází na silničním mostu přes Jevišovku v obci Jevišovka. Provozovatelem je obec Jevišovka.

Lužice (Kyjovka)

Hlásný profil kat. C se nachází na cyklistickém mostu u silničního mostu č. 05531-1. Jedná se o ultrazvukové hladinové čidlo doplněné vodočetnou latí (3 m). Provozovatelem hladinoměru je obec Lužice.

Mikulčice (Kyjovka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Kyjovku (Stupavu) v ř. km 27,9. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí. Provozovatelem hladinoměru je městys Moravská Nová Ves.

Moravská Nová Ves C100 (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na středním pilíři betonového silničního mostu č. 2-05526 na silnici III/05526 přes vodní tok Kyjovku. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Neodesílá data. Ř. km 25,725.  

Moravský Sv. Ján (Morava)
Šaštín-Stráže (Myjava)
Vysoká pri Morave (Morava)