Srážkoměry - Břeclav

Lednice

Srážkoměrná stanice je umístěna ve vinohradech na jih od intravilánu obce Lednice. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Moravská Nová Ves

Srážkoměrná stanice je umístěna na oploceném pozemku u čistírny odpadních vod severně od intravilánu městyse Moravská Nová Ves. Srážkoměrná stanice je nevyhřívaná a má záchytnou plochu 200 cm2. Provozovatelem je městys Moravská Nová Ves.