Hladinoměry - Bystřice pod Hostýnem

Chvalčov (Bystřička)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Chvalčov je umístěn na mostu za výchovným ústavem. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Bystřice pod Hostýnem, které se nachází na toku pod obcí a zároveň je příslušné ORP.

Komárno (Juhyně)

Hlásný profil kategorie C. Povodňové značky SPA jsou umístěny na mostní konstrukci silnice č. II/150. Úrovně hladiny, při kterých je dosaženo příslušných SPA, jsou odvozeny z předchozích zkušeností a historických záznamů. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Komárno, informace předává povodňovým orgánům obce Všechovice a ORP Bystřice pod Hostýnem. 

 

Podhradní Lhota (Juhyně)

Hlásný profil  Podhradní Lhota (Juhyně) se nachází v obci Podhradní Lhota na mostní konstrukci silnice č. III/01866. Jedná se o vodoměrnou lať. Profil monitoruje hlídková služba obce. Provozovatelem je obec Podhradní Lhota.

Podhradní Lhota (Škvořatina)

Hlásný profil se nachází na toku Škvořatina v lokalitě nad Kameníkovým. Vodní stav se měří ode dna toku. Provozovatelem je obec Podhradní Lhota.

Rajnochovice (Juhyně)

Jedná se o hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ Ostrava. Profil je umístěn v jižní části obce Rajnochovice, vlevo od silnice (za mostkem přes Rosošný potok), směrem na místní část Sochová, na levém břehu Juhyně, cca 30 m nad ústím Rosošného potoka. Jeho platnost SPA je pro úsek toku od obce Košovy po Podhradní Lhotu.