Srážkoměry - Bystřice pod Hostýnem

Chvalčov

Automatický srážkoměr ve správě obce Chvalčov je umístěn v areálu sídla Polesí Chvalčov, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2

Komárno - zrušeno

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše kulturního domu v obci Komárno. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2. Provozovatelem stanice je obec Komárno.