Hladinoměry - Český Těšín

Český Těšín (Hrabinka) 1
Český Těšín (Hrabinka) 2

Český Tešín (Hrabinka) 2
Hlásný profil kategorie C pod správou firmy PWS plus, s.r.o. umístěný na mostní konstrukci komunikace I. třídy u hráze VD Hrabina.

Český Těšín (Kyšinec)

Český Těšín (Kyšinec)
Hlásný profil kategorie C v podobě automatického čidla pod správou firmy PWS plus, s.r.o. umístěný u propustku vodního toku Kyšinec hlavní komunikace v severovýchodní části města Český Těšín v m. č. Chotěbuz u č. p. 1897.

Český Těšín (Olše) 2

Český Těšín (Olše)
Hlásný profil kategorie C pod správou firmy PWS plus, s.r.o. umístěný na levém břehu mostní konstrukce silnice I. třídy na ulici Střelniční přes vodní tok Olše.

Český Těšín (Ropičanka)
Český Těšín (Sadovský potok) 1

 

Český Těšín (Sadovský potok) 2
Ropice - dvojmostí na silnici E11 (Ropičanka)
Hlásný profil kategorie C v provozu společnosti PWS plus, s.r.o. je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Hladinoměr je umístěn na lávce u dvojmostí na silnici E11 přes Ropičanku.