Srážkoměry - Český Těšín

Český Těšín - Baliny

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik umístěná na pravém břehu vodního toku Olše v jihovýchodní části města Český Těšín u chatové kolonie.