Hladinoměry - Havířov

Hradiště (Stonávka)

Hlásný profil kat. C  Hradiště (Stonávka) se nachází v obci Těrlicko na ř. km 18,85 (dle DIBAVOD) a je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

LG Bludovice (Lučina)

Hlásný profil kat. C se nachází na pravém břehu Lučiny u pěší lávky přes vodní tok (jižně od mostu silnice vedoucí do Frýdku-Místku). Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Třanovice (Stonávka)

Hlásný profil kat. C Třanovice, Stonávka se nachází na lávce pro pěší vedle mostu ID 2789 (silnice II/474) na ř. km 22,57 Stonávky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Třanovice. Obec dále varuje obec Těrlicko, která se nachází níže na toku Stonávky a také informuje příslušné ORP (Frýdek-Místek).