Srážkoměry - Havířov

VD Těrlicko

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik umístěna u ústí bezpečnostního přelivu VD Těrlicko a vodního toku Stonávky v jižní části obce Albrechtice pod č. p. 21