Srážkoměry - Havířov

Babí Hora

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik je umístěná u lesního porostu v oblasti Těrlicko-Hradiště u č. p. 12.

VD Těrlicko

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik umístěná u ústí bezpečnostního přelivu VD Těrlicko a vodního toku Stonávky v jižní části obce Albrechtice u č. p. 21.